இரண்டாம் இடத்தில்

உலக குற்றவாளிகள் பட்டியலில் தாவூத் இப்ராஹிம் இரண்டாம் இடம்
உலக குற்றவாளிகள் பட்டியலில் தாவூத் இப்ராஹிம் இரண்டாம் இடம்
உலக குற்றவாளிகள் பட்டியலில் தாவூத் இப்ராஹிம் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளான் . கடந்த 1993ம் ஆண்டு மும்பை குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்திற்க்கு மூளையாக செயல்பட்டவன் தாவூத்இப்ராஹிம்.உலகின் அதிபயஙகர குற்றவாளிகளாக கருத்பட்டு-வந்த பின்லாடன் முதலிடத்தையும் ......[Read More…]