இரண்டு மனைவிகள். பாம்புகளும்

தாய்  மகன் உறவு பலப்படும் கருட பஞ்சமி
தாய் மகன் உறவு பலப்படும் கருட பஞ்சமி
காஷ்யப முனிவருக்கு இரண்டு மனைவிகள். மூத்தவளுக்கு பாம்புகளும், இளையவளுக்கு கருடனும் பிறந்;து இருந்தனர். ஒற்றுமையாக வாழ்ந்து வந்தவர்களில் ஒரு முறை வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இந்திரனின் குதிரையின் வாலின் நிறம் என்ன என்பதே வாக்குவாதம். முடிவாக ......[Read More…]