இரத்தம்

தொட்டாற்சிணுங்கியின் மருத்துவக் குணம்
தொட்டாற்சிணுங்கியின் மருத்துவக் குணம்
இதன் இலை, வேர் உபயோகப்படுகிறது. இதன் சுவை இனிப்பு, துவர்ப்பு, கார்ப்பு உடையது. இதை உண்டு வந்தால், உடலைத் தேற்றி உரமாக்கிப் பலப்படச் செய்யும். இது காமத்தைப் பெருக்கும். இடத்தை முறைப்படி மருந்து செய்து ......[Read More…]