இராமரிடம்

பருந்துக்கு  சாபவிமோசனம் அளித்த ஸ்ரீ இராமர்
பருந்துக்கு சாபவிமோசனம் அளித்த ஸ்ரீ இராமர்
மலைச்சாரலுக்கு அருகில் அழகான காடு ஒன்று இருந்தது. அதில் பல நீர்வீழ்ச்சிகள், ஆறுகள், பழங்கள் நிறைந்த மரங்கள், சோலைகள், விதவிதமான செடிகொடிகள் என அந்தக் காடு மிகவும் ரம்மியமாக அமைந்திருந்தது. அந்தக் காட்டில் மிகப் பெரிய ......[Read More…]