இராமர்

நாய் தண்டனை வழங்கியதா? வரத்தை வழங்கியதா?
நாய் தண்டனை வழங்கியதா? வரத்தை வழங்கியதா?
ஸ்ரீ இராமர் தன்னுடைய நியாய சபையில் மகரிஷிகளுடனும், அமைச்சர்களுடனும் ஆலோசனை செய்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது நாய் ஒன்று அரண்மனை வாயிலில் மண்டையில் அடிபட்டு ரத்தக் காயத்துடன் "ஸ்ரீராமரின் " கருணைக்காகக் காத்திருப்பதை அறிந்து அதனை ......[Read More…]

பருந்துக்கு  சாபவிமோசனம் அளித்த ஸ்ரீ இராமர்
பருந்துக்கு சாபவிமோசனம் அளித்த ஸ்ரீ இராமர்
மலைச்சாரலுக்கு அருகில் அழகான காடு ஒன்று இருந்தது. அதில் பல நீர்வீழ்ச்சிகள், ஆறுகள், பழங்கள் நிறைந்த மரங்கள், சோலைகள், விதவிதமான செடிகொடிகள் என அந்தக் காடு மிகவும் ரம்மியமாக அமைந்திருந்தது. அந்தக் காட்டில் மிகப் பெரிய ......[Read More…]