இரைப்பு

முருங்கை வேர் | முருங்கை வேரின்  மருத்துவ குணம்
முருங்கை வேர் | முருங்கை வேரின் மருத்துவ குணம்
முருங்கை வேரின் சாருடன் பாலை சேர்த்து அதை கொதிக்க வைத்து அளவாக அருந்தினால் இரைப்பு, விக்கல், முதுகுவலி போன்ற நோய்கள் நீங்கும்.   Tags; முருங்கை, வேரின், பாலை, சேர்த்து, கொதிக்க, வைத்து, இரைப்பு, விக்கல், முதுகுவலி ...[Read More…]