இலங்கை அகதிகள்

இலங்கை படுகொலையும், அரசியல் நாடகங்களும்.
இலங்கை படுகொலையும், அரசியல் நாடகங்களும்.
ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் மீது மட்டும் தாக்குதல் நடந்து வருகிறது. ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் என்று எந்தவித வித்தியாசமும் இன்றி படுகொலை செய்யப்பட்டனர். சொல்ல முடியாத அளவுக்கு சித்திரவதைகள் செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டுள்ளனர். இந்த ஜனநாயக ......[Read More…]