இலவச ஆம்புலன்ஸ்

108′ இலவச ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கு விளம்பர கட்டணமாக சுமார் 1
108′ இலவச ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கு விளம்பர கட்டணமாக சுமார் 1
தமிழகத்தில் செயல்பட்டு வரும் "108' இலவச ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கு விளம்பர கட்டணமாக சுமார் 1 கோடி வரை செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது, மேலும் இந்த விளம்பரம் முதல்வர் குடும்பத்துக்கு சொந்தமான சன் தொலைக்காட்சி மற்றும் கலைஞர் ......[Read More…]