இலியாஸ் காஷ்மீரி

அமெரிக்க பாதுகாப்புப்படை தாக்குதலில் இலியாஸ் காஷ்மீரி பலி
அமெரிக்க பாதுகாப்புப்படை தாக்குதலில் இலியாஸ் காஷ்மீரி பலி
அமெரிக்க பாதுகாப்புப்படை பாகிஸ்தானில் ஏவுகணைத் தாக்குதல் நடத்தி மும்பை தாக்குதலுக்கு முக்கிய மூளையாக இருந்த தீவிரவாதி இலியாஸ் காஷ்மீரி உள்பட 9 தீவிரவாதிகலை தீர்த்துக்கட்டியதுதெற்கு வஜிரிஸ்தான் பகுதியில் வனா எனும் ......[Read More…]