இளைஞர்கள்

இளைஞர்களே 2014ன் மாற்றத்தின் சின்னம்
இளைஞர்களே 2014ன் மாற்றத்தின் சின்னம்
மேற்கு நாடுகள் அரசியல் சுதந்திரம் பெற்று அரை நூற்றாண்டுக்கு பின், ஆசியாவின் பொருளாதாதரங்கள் மறுபடியும் ஒன்றிணைகிறது. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின்படி (GDP), அமெரிக்காவை பின் தள்ளி 2040ல் சீனா முன்னிலை வகிக்கும். இந்த ......[Read More…]