இஸ்ரேலிய உளவுத்துறை

இஸ்ரேல் உடனான நீர் வழித்தட நீர் வழித்தட ஒப்பந்தம் நதி நீர் இணைப்புக்கு முன்னோடி
இஸ்ரேல் உடனான நீர் வழித்தட நீர் வழித்தட ஒப்பந்தம் நதி நீர் இணைப்புக்கு முன்னோடி
இதுசாதாரன வெளிநாட்டு பயனுமுமள்ள, இஸ்ரேல் சாதாரன தேசமுமள்ள தங்கள் நாட்டு விமானத்தை ஒரு ஆப்ரிக்க நாட்டுக்கு கடத்துகின்றனர் தீவிரவாதிகள், தீவிரவாதிகள் ஆப்ரிக்க நாட்டு அதிபரை மிரட்டி தங்கள் மீது ராணுவ நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளாமல் பார்த்து ......[Read More…]