இஸ்ரோ தலைவர்

இஸ்ரோ தலைவரான முதல் தமிழர்!
இஸ்ரோ தலைவரான முதல் தமிழர்!
இஸ்ரோவின் புதிய தலைவராக தமிழரான சிவன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழர்களை பெருமிதம் கொள்ள செய்துள்ளது. நாட்டின் கவுரவம் வாய்ந்த பொறுப்புகளில் ஒன்றாக கருதப்படும் இஸ்ரோ தலைவர் பதவியை அலங்கரிக்கவுள்ள முதல் தமிழர் சிவன். இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ ......[Read More…]