இஸ்லாமியர்

முத்தலாக் ஒரு அலசல்
முத்தலாக் ஒரு அலசல்
மூன்று முறை தலாக் என்ற சொல்லை உச்சரி ப்பதன் மூலம் முஸ்லிம் ஆண்கள் தங்கள் மனைவியை விவகாரத்து செய்ய வழிவகுக்கும் முத்தலாக் முறை குறித்து இஸ்லாமிய அறிஞர்களிடமே கூட ஒருமித்தகருத்து இல்லை. முஸ்லிம் நாடுகள் ......[Read More…]

ஒரு குவளை தண்ணீருக்காக மரண தண்டனை
ஒரு குவளை தண்ணீருக்காக மரண தண்டனை
அசியா பீபீ பாக்கிஸ்தானில் உள்ள இட்டான் வாலியில் வசிக்கும் ஒரே ஒரு கிருத்தவ குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண். தோட்டத்தில் வேலை செய்துவிட்டு அருகிலிருந்த கிணற்றில் தண்ணீர் எடுத்து ஒரு குவளையில் குடிக்க முற்பட்டபோது, ......[Read More…]

August,24,14,