இஸ்லாமிய பல்கலைக் கழகம்

திருப்பதி அருகே, இஸ்லாமிய பல்கலைக் கழகம் பாஜக கடும் எதிர்ப்பு
திருப்பதி அருகே, இஸ்லாமிய பல்கலைக் கழகம் பாஜக கடும் எதிர்ப்பு
திருப்பதி அருகே, இஸ்லாமிய பல்கலைக் கழகம் கட்டப்படுவதற்கு, பாஜக கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளது. ...[Read More…]