ஈரல் நோய்கள் இரைப்பை அழற்சி ஈரல்

தேனின் மருத்துவ குணங்கள்
தேனின் மருத்துவ குணங்கள்
தேன் மிகசிறந்த உணவு பொருளாகும். தேன் மூலம் எல்லா நோய்களையும் குணப்படுத்த முடியும். தேனை பொதுவாக வயிற்றின் நண்பன் என கூறுவது உண்டு. தேன் வயிற்றில் உருவாகும் அழற்சி, புண், பித்தப்பை மற்றும் ஈரல் நோய்கள் ......[Read More…]