ஈழப் போராளி

தமிழகம் ஒரு காஷ்மீரமாக ஆகிவிடக்கூடாது!
தமிழகம் ஒரு காஷ்மீரமாக ஆகிவிடக்கூடாது!
1980-களில் இந்தியா ஈழப் போராளிகளுக்கு ஆதரவாக இருந்தது. ஆயுதப்பயிற்சியும் கொடுத்தது. அப்போது ஈழப் போராட்ட இயக்கங்களின் தலைவர்கள் நமது தமிழ் இளைஞர்கள் மனதில் மாபெரும் வீரர்களாகவும் பராக்கிரமசாலிகளாகவும் காட்சியளித்து கதாநாயகர்களாகப் போற்றப்பட்டார்கள். கலூரியில் இறுதியாண்டு ......[Read More…]