ஈழம்

நீங்களும் உங்கள் தந்தையை போல்தானா?
நீங்களும் உங்கள் தந்தையை போல்தானா?
காவிரி வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் லெட்டர்பேடு கட்சி தலைவர்கள் வாயில் இருந்து என்றக்காவது அணைகட்டு,, குளத்தை துர் வாரு , வாய்க்கால் வெட்டு, மழை நீரை சேமித்து வை, நதிகளை இணை ......[Read More…]

ஒரு வசனகர்த்தா நாடகம் நடத்துகிறார்
ஒரு வசனகர்த்தா நாடகம் நடத்துகிறார்
2009ல் ஈழத்தில் கொத்துக் குண்டுகள் வீசிப்பல உயிர்கள் கொத்துக் கொத்தாகக் கொல்லப்பட்ட போது தமிழகத்தில் ஒரு அழுகுரல் கேலி இழையோடக் கேட்டது. ...[Read More…]

March,21,13,