ஈவெராமசாமி

மதம் இல்லை என்று சொல்லி வயிறு வளர்த்தவர் ஈவெராமசாமி பெரியார்
மதம் இல்லை என்று சொல்லி வயிறு வளர்த்தவர் ஈவெராமசாமி பெரியார்
"ஈவெராமசாமி பெரியார் மதம் இல்லை என்று சொல்லி வயிறு வளர்த்தவர்! மூட நம்பிக்கையை வளர்த்தவர்!" என பி.ஜெய்னுலாபிதீன் கூறியதற்கு, ஈவெராமசாமியின் பெயரை சொல்லி கொண்டு திரியும் திராவிடர் கழகத்தின் பெருந்தலைகள் யாருமே வாய் திறக்கவில்லையே ......[Read More…]