உச்சி முதல்

பதாதி  கேசம்  பெருமாள் பாடல்
பதாதி கேசம் பெருமாள் பாடல்
இந்த பாடல் வெங்கடேஷ பெருமாளை உச்சி முதல் பாதம் வரை வர்னிக்கின்றது அற்புதமான ஒலியினுடன் அமைந்த பாடலாகும் ...[Read More…]