உடல் உறுப்பு தானம்

மருத்துவ கொள்ளையர்களை அடையாளம் காணுமா இந்த தமிழக அரசு ???
மருத்துவ கொள்ளையர்களை அடையாளம் காணுமா இந்த தமிழக அரசு ???
காசு இல்லாத மக்களின் கவனதிற்கு இந்த உடல் உறுப்பு தானம் தமிழகத்தில் மிக அதிகமாக பரவி இருப்பதன் உண்மை நிலை ????????. மூளை சாவு அடைந்து விட்டார் உங்கள் உறவினர் என மருத்துவர் ......[Read More…]