உடல் கடலுக்கு

ஒசாமா பின்லேடன் உடல் கடலுக்கு-அடியில் புதைக்கபட்டதா?
ஒசாமா பின்லேடன் உடல் கடலுக்கு-அடியில் புதைக்கபட்டதா?
அமெரிக்க படைகளால் சுட்டுகொல்லப்பட்ட ஒசாமா பின்லேடன் உடல் கடலுக்கு-அடியில் புதைக்கபட்டதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.அவரது உடல் இஸ்லாமிய மரபுபடி புதைக்கபட்டதாக தெரிகிறது. ஒசாமா-பின்-லேடன் உடல் ஆப்கானிஸ்தானில் ...[Read More…]