உட்தா பஞ்சாப்

உட்தா பஞ்சாப் படம் பஞ்சாபில் கலவரத்தை உண்டுபண்ணும்
உட்தா பஞ்சாப் படம் பஞ்சாபில் கலவரத்தை உண்டுபண்ணும்
சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள உட்தாபஞ்சாப் படம், பஞ்சாபில் கலவரத்தை உண்டுபண்ணும் நோக்கத்துடன் எடுக்கப்பட்டது என பாரதிய ஜனதா மூத்த தலைவர் சுப்ரமணிய சுவாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.  உட்தா பஞ்சாப் திரைப்படத்தில் அதீதமான வன் முறை மற்றும் போதைப் பழக்கம் ......[Read More…]