உணவகங்களிலும் சர்வீஸ்சார்ஜ்

உணவகங்களில் வசூலிக்கப்படும் சர்வீஸ் சார்ஜ்க்கும் அரசிற்கும் எந்தவிததொடர்பும் இல்லை
உணவகங்களில் வசூலிக்கப்படும் சர்வீஸ் சார்ஜ்க்கும் அரசிற்கும் எந்தவிததொடர்பும் இல்லை
உணவகங்களில் வாடிக்கை யாளர்களிடம் வசூலிக்கப்படும் சர்வீஸ்சார்ஜ் ஆனது தனிப்பட்ட முறையிலேயே பெறப்படுவதாகவும், அதற்கும் அரசிற்கும் எந்தவிததொடர்பும் இல்லை என மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜெட்லி தெரிவித்துள்ளார். மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜெட்லி அளித்துள்ள விளக்கத்தில், ‘சில ......[Read More…]