உணவுப் பூங்கா

உணவுப் பூங்கா காங்கிரஸ் ஆட்சியிலேயே ரத்து
உணவுப் பூங்கா காங்கிரஸ் ஆட்சியிலேயே ரத்து
அமேதியில் திட்டமிடப் பட்டிருந்த உணவுப் பூங்கா திட்டத்தை ரத்துசெய்ய கடந்த காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசின் போது வெளியிடப்பட்ட கடிதத்தை மத்திய அரசு நேற்றுவெளியிட்டது. ...[Read More…]

உழவர்களுக்கு உயர்வளிக்கும் உணவுப் பூங்காக்கள்
உழவர்களுக்கு உயர்வளிக்கும் உணவுப் பூங்காக்கள்
உழவர்களுக்கு உயர்வளிக்கும் உணவுப் பூங்காக்கள் பாரதம் முழுவதும் 17 பெருஉணவுப் பூங்காக்கள் தொடங்க மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. உழவர்கள், வர்த்தகர்கள், ...[Read More…]