உணவு உற்பத்தி

வேளாண் உற்பத்திக்கு நாம் முன்னுரிமை அளிக்கவேண்டும்
வேளாண் உற்பத்திக்கு நாம் முன்னுரிமை அளிக்கவேண்டும்
உணவு உற்பத்தியில் தன்னிறைவுபெற வேளாண் உற்பத்திக்கு நாம் முன்னுரிமை அளிக்கவேண்டும் என குடியரசு துணைத்தலைவர் எம்.வெங்கய்ய நாயடு கூறினார். வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தின் 75}ஆவது ஆண்டு கொண்டாட்டத்தின் ஒருபகுதியாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் விளம்பரம் ......[Read More…]