உத்தர கான்ட்

உத்தர கான்ட் பேரழிவு… சொந்தக்காசில் சூன்யம்
உத்தர கான்ட் பேரழிவு… சொந்தக்காசில் சூன்யம்
உத்தரகான்ட் மாநிலத்தில் வரலாறுகாணாத வெள்ளம்... நிலச்சரிவில் சாலைகள் எல்லாம் துண்டிப்பு... பல்லாயிரக் கணக்கில் சுற்றுலாபயணிகள் சிக்கித்தவிப்பு... 90-க்கும் மேற்பட்ட தங்கும்விடுதிகள் நீரில் அடித்து செல்லப்பட்டன... ஆயிரக் கணக்கானோர் பலி... ...[Read More…]