உத்தர பிரதேச

பீகார், உத்தர பிரதேச மாநிலங்களை தமிழகம் பின்னுக்குத் தள்ளிவிட்டு முதல் இடம் பிடித்துள்ளது
பீகார், உத்தர பிரதேச மாநிலங்களை தமிழகம் பின்னுக்குத் தள்ளிவிட்டு முதல் இடம் பிடித்துள்ளது
கடந்த 2006ம் ஆண்டுக்கு முன்பு வரை, தேர்தல் நடத்துவதற்கு சிரமமான மாநிலங்களின் பட்டியலில் பீகார் மற்றும் உத்தர பிரதேச மாநிலங்கள், முதல் இரண்டு இடங்களை பிடித்து இருந்தன. 2006க்கு பிறகு இந்த ......[Read More…]