உபதேசம்

உபதேசம் தேவையா?
உபதேசம் தேவையா?
மகான் ஒருவரிடம் வந்த பக்தன், சுவாமி நான் மனதார எந்த தவறும் செய்வதில்லை. பிறருக்கு எந்த கெடுதியும் நினைப்பதில்லை. எனது மனது தூய்மையாக உள்ளது. எனக்கு தங்களுடைய உபதேசம் தேவைதானா என்று கேட்டான். மகனே நீ ......[Read More…]

March,4,13,