உபரி நீர்

நீர் வளத்தை பெருக்க இரண்டு கழகங்களும் எண்ண செய்தன
நீர் வளத்தை பெருக்க இரண்டு கழகங்களும் எண்ண செய்தன
கர்நாடகத்து அணைகள் அனைத்தும் நிறம்பி வழிகின்றன. திறந்துவிடப்ப்ட்ட உபரி நீர் மட்டும் இன்றய நிலவரப்படி வினாடிக்கு 40,000 அன அடி நீர் வந்துகொண்டிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கிறது. ...[Read More…]

July,21,14,