உம்மன் சண்டி

உம்மன் சண்டிக்கு ஒரு “சபாஷ்”
உம்மன் சண்டிக்கு ஒரு “சபாஷ்”
கேரளாவின் காங்கிரஸ் முதல்வர் திரு உம்மன் சண்டி அவர்களுக்கு கோடிக்கணக்கன இந்திய தாய்மார்களின் சார்பாக எனது நன்ன்றியையும், பாராட்டுதல்களையும், வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.. ...[Read More…]

August,24,14,