உயர் இரத்த அழுத்தம்

உயர் இரத்த அழுத்தம்  உருவாக   காரணம்
உயர் இரத்த அழுத்தம் உருவாக காரணம்
உயர் மன அழுத்தம் நாம் தினமும் சாப்பிடும் உணவின் தன்மை . எளிதில் உணர்ச்சி வசப்படுதல். மது மற்றும் புகைப்பிடித்தல் பழக்கம் அளவுக்கு அதிகமான உடல் எடை சர்க்கரை வியாதி . உடற் பயிற்சி செய்யாமல் இருப்பது .சத்தம் அதிகமாக இருக்கும் இடங்களில் நீண்டநாட்கள் ......[Read More…]

உயர் இரத்த அழுத்தம் உருவாக காரணம ?
உயர் இரத்த அழுத்தம் உருவாக காரணம ?
இரத்த கொதிப்பு (உயர் இரத்த அழுத்தம்) சமீபகாலமாக நம்நாட்டு மக்களில் பெரும்பாலானவர்களை பாதித்து வருகிறது. பெரும்பாலானவர்களுக்கு எந்த முன் அறிகுறியும் காட்டாமல், அவர்களை பெரிய அளவில் பாதித்து விடுகிறது . உயர் இரத்த அழுத்ததிற்கு வெளிப்படை ......[Read More…]