உயர் மன அழுத்தம்

உயர் இரத்த அழுத்தம்  உருவாக   காரணம்
உயர் இரத்த அழுத்தம் உருவாக காரணம்
உயர் மன அழுத்தம் நாம் தினமும் சாப்பிடும் உணவின் தன்மை . எளிதில் உணர்ச்சி வசப்படுதல். மது மற்றும் புகைப்பிடித்தல் பழக்கம் அளவுக்கு அதிகமான உடல் எடை சர்க்கரை வியாதி . உடற் பயிற்சி செய்யாமல் இருப்பது .சத்தம் அதிகமாக இருக்கும் இடங்களில் நீண்டநாட்கள் ......[Read More…]