உருவ வழிபாடு

திருவுருவங்கள் பார்க்கும் பார்வையில் இல்லை ; உணர்வில் தான் உள்ளது
திருவுருவங்கள் பார்க்கும் பார்வையில் இல்லை ; உணர்வில் தான் உள்ளது
கல்கத்தாவின் முக்கிய வீதிகளில் ஒன்று அது .இரவு 8 மணி இருக்கும் .கல்கத்தா காளி உற்சவ மூர்த்தியாய் எழுந்தருள ,சுவாமி விவேகானந்தரும் கூட்டத்தினருடன் ஊர்வலத்தைப் பார்த்து கொண்டிடுந்தார் . ...[Read More…]

April,27,13,