உற்பத்திசெய்ய

இந்தியாவின் மொத்த மின்உற்பத்தி திறன் 2 லட்சம்  மெகாவாட்டை  தொட்டது
இந்தியாவின் மொத்த மின்உற்பத்தி திறன் 2 லட்சம் மெகாவாட்டை தொட்டது
ஹரியானாவின் ஜஜ்ஜாரில் 660 மெகா வாட் மின்சாரம் உற்பத்திசெய்ய கூடிய மின்நிலையம் செயல்பட தொடங்கியது. இத்துடன், இந்தியாவின் மொத்த மின்உற்பத்தி திறன் 2 லட்சத்து 287 மெகாவாட்டை தொட்டுள்ளதுஇவற்றில், 1,32,013 மெகாவாட், ......[Read More…]