உற்பத்தித் துறை

நம்நாட்டிலுள்ள ஹைட்ரோ கார்பனை விட்டு விட்டு வெளிநாட்டிடம் கையேந்துவது கேவலம்.
நம்நாட்டிலுள்ள ஹைட்ரோ கார்பனை விட்டு விட்டு வெளிநாட்டிடம் கையேந்துவது கேவலம்.
இன்று பலர் மீத்தேன் அதாவது ஹைட்ரோ கார்பன் எடுப்பது பற்றி பொங்கி எழுகின்றனர். ஆனால்...இந்த மீத்தேன் பற்றி இந்தியாவிலும், உலகளாவிய அளவில் மிகச்சிறந்த Geologist...விஞ்ஞானி...(அரங்கனின் மிகச்சிறந்த பக்தர்) திரு ராம்குமார் அவர்கள் சொல்வதை கேளுங்கள்.. இனி ராம்குமார் ......[Read More…]