உற்பத்தி துறை

இந்தியாவின் உற்பத்தி துறை வளர்ச்சி சரிவு
இந்தியாவின் உற்பத்தி துறை வளர்ச்சி சரிவு
ஏற்றுமதி ஆர்டர்கள் குறைந்து வருவதால், ஆகஸ்டு மாதத்தில் இந்தியாவின் உற்பத்தி துறை வளர்ச்சி ஒன்பது மாதங்களில் இல்லாத அளவிற்கு சரிவடைந்துள்ளது என எச்.எஸ்.பீ.சி. நிறுவனம் மேற்கொண்ட ஆய்வின் வாயிலாக தெரிய வந்துள்ளது. ......[Read More…]

September,4,12,