உலகப் பண நிதியம்

இந்தியாவின் பொருளாதாரம் மிக உறுதியான பாதையில் பயணம்; உலகப் பணநிதியம்
இந்தியாவின் பொருளாதாரம் மிக உறுதியான பாதையில் பயணம்; உலகப் பணநிதியம்
இந்தியாவின் பொருளாதாரம் மிகஉறுதியான பாதையில் பயணம்செய்து கொண்டிருப்பதாக உலகப் பணநிதியம் தெரிவித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக பேசியுள்ள அந்த அமைப்பின் தலைவர் கிறிஸ்டின் லகார்டே, பணமதிப்பு நீக்கம் மற்றும் ஜி.எஸ்.டி. ஆகிய இரு சீர்திருத்தங்களும் மிகச் சிறப்பு ......[Read More…]