உலகின் மிக பெரிய டெலஸ்கோப்

உலகின் மிக பெரிய டெலஸ்கோப்
உலகின் மிக பெரிய டெலஸ்கோப்
சிலி நாட்டின் அடகாமா பாலை வனத்தின் மலை உச்சியில் உலகின் மிக பெரிய டெலஸ்கோப் அமைய உள்ளது. கடல் மட்டத்தில் இருந்து சுமார் 3060 மீட்டர் உயரத்தில் ரூ.5 ஆயிரம் கோடி செலவில்  இந்த ......[Read More…]