உலக கிறிஸ்தவர்

இந்து குழந்தைகளின் பிறப்புவிகிதம் கணிசமாக குறைகிறது
இந்து குழந்தைகளின் பிறப்புவிகிதம் கணிசமாக குறைகிறது
அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பீ ரிசர்ச் அமைப்பு வெளியி ட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: 2015 புள்ளி விவரத்தின்படி உலக கிறிஸ்தவர்களின் எண்ணிக்கை 230 கோடியாகவும் முஸ்லிம்களின் எண்ணிக்கை 180 கோடியாகவும் உள்ளது. வரும் 2055 முதல் 2060 ......[Read More…]