உளவு அமைப்பு

ந்நிய நேரடி முதலீடு விவரங்களை உளவுத்துறையுடன் பகிர்ந்துகொள்ள ரிசர்வ் வங்கி முடிவு
ந்நிய நேரடி முதலீடு விவரங்களை உளவுத்துறையுடன் பகிர்ந்துகொள்ள ரிசர்வ் வங்கி முடிவு
கருப்புபணத்தை தடுக்கும் வகையில், அந்நிய நேரடி முதலீடு விவரங்களை உளவுத்துறையுடன் பகிர்ந்துகொள்ள ரிசர்வ் வங்கி முடிவு செய்துள்ளது. வரி செலுத்தாத வர்களின் புகலிடமாக உள்ள நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் முதலீடுசெய்வது குறித்து ரா உளவு அமைப்பு ......[Read More…]