உளவு பார்த்தததாகவும்

இஸ்ரேல் உளவாளிக்கு தூக்கு
இஸ்ரேல் உளவாளிக்கு தூக்கு
இஸ்ரேலிய புலனாய்வு துறையான மொசாட்டுக்கு உளவு பார்த்தார் என்ற குற்றச்சாட்டில் ஈரான் நாட்டை சேர்ந்த அலி அக்பர் சியாடட்டை செவ்வாய் கிழமை அந்நாட்டு ஈரான் அரசாங்கம் தூக்கிலிட்டுள்ளது. ...[Read More…]