உள்க்கட்டமைப்பு

உள்க்கட்டமைப்பு துறையில் ரூ. 25 லட்சம்கோடி முதலீடு  4 கோடி பேருக்கு வேலை
உள்க்கட்டமைப்பு துறையில் ரூ. 25 லட்சம்கோடி முதலீடு 4 கோடி பேருக்கு வேலை
அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் உள்க்கட்டமைப்பு துறையில் ரூ. 25 லட்சம்கோடி முதலீடு செய்யப்படும். இதன் வாயிலாக 4 கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் என மத்திய சாலைபோக்குவரத்து அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார். மோடி ......[Read More…]