உள்நாட்டு உற்பத்தி

இந்தியாவின் உள்நாட்டு உற்பத்தி 8.2 சதவிகிதமாக ஆக உயர்வு
இந்தியாவின் உள்நாட்டு உற்பத்தி 8.2 சதவிகிதமாக ஆக உயர்வு
2018-19ம் நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் இந்தியாவின் ஜிடிபி. வளர்ச்சி விகிதமானது 8.2 சதவீதமாக இருந்ததாக மத்தியஅரசு தெரிவித்துள்ளது. முதல் காலாண்டுக்கான ஜி.டி.பி. வளர்ச்சி விகிதம் குறித்த அறிக்கையை இன்று மத்திய அரசு வெளியிட்டது. அதன்படி தற்போது ......[Read More…]