ஊடகத்துறை

பத்திரிகைகள்  திசைகளையும், உலகையும் காட்டும் கருவிகள்
பத்திரிகைகள் திசைகளையும், உலகையும் காட்டும் கருவிகள்
ஊடகத்துறையில் தொழில்நுட்பம் அபாரவளர்ச்சி பெற்றுள்ளது, பத்திரிகைகளின் கவனம் மக்களை சுற்றியே இருக்கவேண்டும் ., சென்னை மற்றும் தமிழகத்தில் பெய்தமழை குறித்து கேட்டறிந்தேன். மத்திய அரசு முழுஉதவி செய்யும். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து கொள்கிறேன். இன்று ......[Read More…]