ஊடக சுதந்திரம்

கருத்து சுதந்திரவாதிகளின் கபடம்               கொக்கரிப்பவர்களின் வக்கிரங்கள்
கருத்து சுதந்திரவாதிகளின் கபடம் கொக்கரிப்பவர்களின் வக்கிரங்கள்
இன்று தமிழ்நாட்டில் ஒரு பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. பாரதப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பதவியேற்ற பின் தமிழ்நாட்டில் கருத்து சுதந்திரம் பறிபோய்விட்டது: மதவெறி, சாதிவெறியர்களுக்கு இந்த ஆட்சி நம் ஆட்சி..... அதனால் ......[Read More…]