ஊனம்

யார் வந்து நம்முடைய ஊனத்தை சரி செய்வார்கள்?-
யார் வந்து நம்முடைய ஊனத்தை சரி செய்வார்கள்?-
ஊனம் ஊனம் ஊனம் இங்க ஊனம் யாருங்கோ உடம்பில் உள்ள குறைகள் எல்லாம் ஊனம் இல்லீங்கோ உள்ளம் நல்லாருந்தா ஊனம் ஒரு குறை இல்லே உள்ளம் ஊனப்பட்டா உடம்பிருந்தும் பயனில்லே ரெண்டு காலு உள்ளவனோ கெடுக்குறான் சிலர் ஒத்த காலில் நல்ல ......[Read More…]