ஊராட்சி

மோடி வீடு உண்மையான பயனாளிகள் மட்டுமே பயனடைவதற்கு, அதிக வாய்ப்பு
மோடி வீடு உண்மையான பயனாளிகள் மட்டுமே பயனடைவதற்கு, அதிக வாய்ப்பு
இந்திரா நினைவு குடியிருப்பு திட்டத்தில், மத்தியஅரசு மாற்றத்தை கொண்டுவந்துள்ளது. இதன் மூலம், உண்மையான பயனாளிகள் மட்டுமே பயனடைவதற்கு, அதிகவாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. இருப்பினும், 'ஆன்லைன்' பதிவேற்றம் செய்யும் பணியில், சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.இந்திரா நினைவு குடியிருப்பு திட்டத்தை, ......[Read More…]