ஊழலுக்கும்

ஊழலுக்கும் விலை உயரவுக்கும் காங்கிரஸ்தான் காரணம்;சந்திரபாபு நாயுடு
ஊழலுக்கும் விலை உயரவுக்கும் காங்கிரஸ்தான் காரணம்;சந்திரபாபு நாயுடு
இந்தியாவில் ஊழலுக்கும், அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலை உயரவுக்கும் காங்கிரஸ்தான் காரணம் என தெலுங்கு தேச கட்சி தலைவர் என். சந்திரபாபு நாயுடு குற்றம்சாட்டினார். ஊழலையும் காங்கிரஸ்சையும் நாட்டிலிருந்து ......[Read More…]