எக்ஸிட் போல்

மிசோரமும் காங்கிரசை கைவிடுகிறது
மிசோரமும் காங்கிரசை கைவிடுகிறது
மிசோரமிலும் ஆளும் காங்கிரஸ்க்கு பெரும்பின்னடைவு ஏற்படும் என்றும் அம்மாநிலத்தில் தொங்கு சட்ட சபைதான் அமையும் என்றும் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் (எக்ஸிட்போல்) தெரிவிக்கின்றன. ...[Read More…]