எக்ஸ்பிரஸ் பாதை

அனைத்து சுங்கச் சாவடிகளிலும் பயணிகளுக்கு நவீன கழிவறைவசதி
அனைத்து சுங்கச் சாவடிகளிலும் பயணிகளுக்கு நவீன கழிவறைவசதி
மத்திய அரசுசார்பில் நாடுமுழுவதும் தேசிய நெடுஞ்சாலை மூலம் எக்ஸ்பிரஸ் பாதைகள் அமைக்கப் பட்டன. இவற்றில் ஆங்காங்கே சுங்கச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு அங்குவரும் வாகனங்களிடம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இதற்காக ஒப்பந்தக் காரர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். சுங்கவசூல் தொடர்பான ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ......[Read More…]